Welkom op de website van de bridgeclub uit de Zilk

Notulen

Notulen  van de algemene ledenvergadering van                   maandag 26 maart 2018

  1. Opening door de voorzitter.

De  voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en heet iedereen welkom.

Coby en Henk Akkermans worden bedankt voor het klaarzetten van de tafels en stoelen.

Verhinderd zijn: Lenie en Mart Aanhane, Kees Klein, Kees Augustinus, Jan Smit en Gerard de Winter.

 

  1. Notulen

Er zijn geen vragen over de notulen van 27 maart 2017. De voorzitter bedankt de secretaris.

 

  1. Contributie

Het bestuur stelt voor de contributie met 5.00 euro per persoon te verhogen naar 60.00 euro per jaar. Deze verhoging is voor minimaal 2 jaar om wellicht iets extra’s  te kunnen organiseren tijdens ons 30-jarig jubileum.  Na deze 2 jaar wordt het contributiebedrag opnieuw bekeken.

 

  1. Penningen

Tineke Duivenvoorde doet het woord namens de kascontrole commissie. Zij hebben de boeken van de penningmeester gecontroleerd en akkoord bevonden.

Gerard de Winter treedt af als lid van de commissie. De kascontrole commissie bestaat nu uit Tineke Duivenvoorde en Lia Keijzers.

De penningmeester geeft verder een verslag van de financiën.

 

  1. Speelavonden

We beginnen op maandag 17 september, we spelen 4 competitie ronden, 12/15 oktober is het bridge-weekend en 25 november is de bridge zondag.

17 December is de kerst-drive, 28 januari is er een verrassings-drive, 25 februari is de carnavals-drive en op 1 april spelen we de slot-drive.

 

  1. Bestuursverkiezingen

Aftredend is de penningmeester Arnold Vreeburg, na 13 jaar neemt hij afscheid.

De voorzitter bedankt hem voor de bewezen diensten en namens het bestuur biedt hij hem een bijenhotel en een fles port aan. Het bestuur stelt Ronald Casper voor als nieuwe penningmeester. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus Ronald wordt als penningmeester aangenomen.

 

  1. Zips en uitreiking slemknijn.

Alle zips prijzen worden uitgedeeld. Het slemknijn is gewonnen door Ton Vink en Edwin de Groot. Dit is niet de eerste keer dat zij hiervoor in aanmerking komen.

 

  1. Bridge weekend.

Het weekend wordt gehouden van 12 t/m 15 oktober in Vledder. Er hebben zich ca. 60 personen aangemeld.

 

  1. Rondvraag

Leo van Schie vraagt of het bankrekeningnummer veranderd, omdat er een nieuwe penningmeester is? Nee, het blijft ongewijzigd.

Thera Ruigrok vraagt of er een bus naar Vledder rijdt? Nee. Iedereen zorgt voor eigen vervoer naar Vledder

 

Na de vergadering wordt het bestuur en een aantal medewerkers door de leden bedankt in de vorm van bloemen en wijn.